Name: D. Barkmeijer
Date and place of birth: 22 April 1890, Birdaard Gem. Dantumadeel
Original address: Noorderdwarsvaart 21, Drachten
Occupation/profession: Houthandel
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Vijand heeft beslag gelegd op: Auto, schrijfmach. boomen uit bosch. Geboortejaar gewijzigd 1888.