Name: Bonne Dijkstra
Date and place of birth: 12 May 1900
Original address: B 69, Oudega (Gem. Smallingerland)
Occupation/profession: Botermaker
Identity card: geen
Ground for hiding out: anderszins
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: tweemaal in gevangenis geweest in Duitschland eenmaal 5 maanden en eenmaal één week