Name: Anne Wouters
Date and place of birth: 11 July 1916, Drachten
Original address: Zuiderdwarsvaart 32, Drachten
Religion: Nederlands Hervormd
Occupation/profession: Bakker, Coöp. Excelsior @@ fil. Drachten
Identity card: echt
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: H.F. Dijkstra (bakker), Anjum
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: ontvangt f 45,-- per maand van de organisatie. Werkt reeds weer en is momenteel zonder bonnen. heeft geen stamkaart ( bij distributie)