Name: Abele Velzing
Date and place of birth: 5 February 1907, Bakkeveen
Original address: Westersingel 24, Drachten
Religion: Nederlands Hervormd
Occupation/profession: muziekonderwijzer
Identity card: geen
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Met een razia, is onddergetekende in maart '45 door de Duitsche weermacht ingesperd en is hem zijn P.B. afgenomen; redenen waarom hij beleefd verzoekt, langs deze weg hiervan weer in 't bezit te kunnen komen.
O.T. Smilde