Naam: Willem Vos
Geboren: 26 januari 1888
Oorspronkelijk adres: Jelsumerstraat 33, Leeuwarden
Beroep: Machinist, Nederl. Spoorw.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Jelsumerstraat 33, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Machinist
Achterkant naam werkgever: Nederl. Spoorw.