Naam: Willem van der Wal
Geboren: 1 december 1906, Dragten
Oorspronkelijk adres: Kleine Badstraat 1, Groningen
Beroep: pakhuisknecht, Koudijsveevoeder handel (Gr)
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: D v.d. Wal, Suderheide, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: D v.d. Wal, Drachten, Suderheide

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij reden onderduiken staat: voor vermeiding Duitsland