Naam: Willem van der Ven
Geboren: 12 januari 1906
Oorspronkelijk adres: Starterstraat 17, Leeuwarden
Beroep: fabrieksarbeider
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: F.L. Greidanus, 291, Tzum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Plaats

BIj duikadres wordt naam vermeld, nl. F.L. Greidanus.
Achterkant beroep: fabrieksarbeider