Naam: Wiebe Baron
Geboren: 20 juli 1916
Oorspronkelijk adres: Mozartstraat 36, Leeuwarden
Beroep: Grossier
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: W. Baron, Suawoude
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bultsma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: Schipper W. Baron

goede stkrt
Achterkant beroep: Grossier