Naam: Tjalling Weima
Geboren: 3 juni 1894
Oorspronkelijk adres: Folgeralaan 9, Drachten
Beroep: Mach., N.T.M.
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: J. vd Velde, Ald Daem, Rottevalle
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: PB gewijzigd van mach: tot landarbeider