Naam: Tjalle Dijkstra
Geboren: 28 december 1915
Oorspronkelijk adres: Stationsweg 143, Drachten
Beroep: Chefuer Monteur, G.Weiland, N.Schrans 8, Huizem
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: J.F. de Jong, Hegewei, Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten
Verzorger: O.G.