Naam: Teake Viersma
Geboren: 23 december 1905, Opsterland Tijnje
Oorspronkelijk adres: Schwartsenberghlaan 80, Drachten
Beroep: bakkersgezel, W. Bakker Zuidkade 47 Drachten
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Schwartsenberghlaan 80, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten

P.B.: Dit is mij in Smilde afgenomen. A.I. Smilde. In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Kostwinner. Geen salaris of steun ontvangen gedurende het onderduiken. In oude betrekking terugkeren: Zoo dra er weer gebakt wordt. Ik doe van alles.
Geen beslag gelegd op bezittingen door de vijand.