Naam: Steven Westera
Geboren: 12 januari 1915
Oorspronkelijk adres: Deldensestraat 134, Almelo
Beroep: textielarbeider
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: 184, Warga
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Ypma

Overige opmerkingen
Achterkant beroep: textielarbeider