Naam: Sijtze Westra
Geboren: 3 november 1897, Grouw
Oorspronkelijk adres: Stationsweg 71, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Hoofd O.L.S II
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Stationsweg 71, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: bijgeschreven: Smilde