Naam: Rinze Vergonet
Geboren: 22 maart 1911
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 42, Drachten
Beroep: Kleermaker
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Duikadres: hier en daar

Bezit van een P.B.: neen, "verloren" later toegevoegd.
Hebt Ge een oude en een nieuwe stamkaart?: ja
WElke bonkaart is het laatst aan U uitgereikt?: Noodkaart 4a
Bent u kostwinner: ja
Kunt u onmiddelijk in uw oude betrekking terugkeeren?: ja