Naam: Reinder de Vries
Geboren: 29 oktober 1885
Oorspronkelijk adres: Boerderij (voorheen B.Sj. v.d. Burg), Opeinde
Beroep: Landbouwer - veehouder
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: A. Kooistra, Opeinde
LO-district: Drachten
Verzorger: A. Kooistra, Opeinde

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: illegaal werk-huisvesting verleend aan K.P.
Ongeveer alle bezittingen ging verloren. Opmerking: Dit geval is voldoende bekend.