Naam: Rebekka de Vries
Geboren: 28 juni 1890
Partner: Leefsma
Oorspronkelijk adres: Gorredijk
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: H.C. Joubee, Midstraat, Joure
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Wiersma
Ondergebracht door: Wiersma

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Reeds vertrokken