Naam: Pieter van der Woude
Geboren: 19 augustus 1905
Oorspronkelijk adres: Tijnjedijk 14, Huizum
Beroep: Schuurder
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Tijnjedijk 14, Huizum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Patstra

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Schuurder