Naam: Paulus Boersma
Geboren: 7 april 1915
Oorspronkelijk adres: Drachten
Beroep: Marechaussee
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten Marechauseekazerne.