Naam: Mozes Frederikszoon Cohen
Geboren: 18 november 1876
Oorspronkelijk adres: Verlengde Hereweg 98, Groningen
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Mevr. Poppinga, Kleinzand 8, Sneek
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Leffelaar
Ondergebracht door: Centrale

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Is weer naar Groningen vertrokken
Financ. gest.: Laatste maand door N.S.F. Sneek.