Naam: Martinus van Boerum
Geboren: 11 februari 1913
Oorspronkelijk adres: Vermeerstraat 47, Leeuwarden
Beroep: 1e arbeider, Ned. Spw.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: J. Verver, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Achterkant beroep: 1e arbeider
Achterkant naam werkgever: Ned. Spw.