Naam: Martin Beuning
Geboren: 25 februari 1895
Oorspronkelijk adres: Mendelssohnstraat 34, Leeuwarden
Beroep: -, -
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: 611, Ureterp
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: - -

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off adres (Leeuwarden, Mendelssohnstraat 34)

Behandeld op Onderduikers-bureau te lwd den 26 apr 1945.
Achterkant beroep: -
Achterkant naam werkgever: -