Naam: Marinus Hendrikus Breevoort
Geboren: 14 juni 1893
Oorspronkelijk adres: Jacob Binckesstraat 70, Leeuwarden
Beroep: treincontroleur NS, NS
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: staking
Duikadres: Wynzerdijk 93, Oenkerk
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Sjoukema

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: een echt en een valsch PB, alleen nwe. stkrt.
Achterkant beroep: treincontroleur NS
Achterkant naam werkgever: NS