Naam: Ludzer de Boer
Geboren: 17 augustus 1906, Drachtstercompagnie
Oorspronkelijk adres: 115a, Augustinusga
Beroep: notarisklerk
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Noorderdwarsvaart 100, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken wegens Arbeidsinzet en krijgsgevangene.