Naam: Lubbert Romkes
Geboren: 4 augustus 1888
Oorspronkelijk adres: Camminghastraat 12, Leeuwarden
Beroep: leeraar
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Utrecht
LO-district: Leeuwarden

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: Leeuwarden, Camminghastraat 12

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 6 Juni 1945.
ondergedoken wegens: politiek misdadiger
Achterkant beroep: leeraar