Naam: Louis Zandstra
Geboren: 15 mei 1909
Oorspronkelijk adres: Kerkstraat 19, Huizum
Beroep: electricien
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Adema, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: electricien