Naam: Liontine Bromet
Geboren: 24 september 1914
Oorspronkelijk adres: Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: S. Blauw, Raadhuisstraat 34, Grouw
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: G. van Wiersma

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Finantieel gesteund. Ja. Groep Lever.