Naam: Libbe Beenen
Geboren: 16 juli 1913, Oranjewoud
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 95, Drachten
Beroep: Uitvoerder wegenbouw
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Noorderdwarsvaart 95, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: L. Beenen

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: moest naar Deutschland

Werkgever: in oorlogsdagen werk niet meer verricht