Naam: Leendert Cornelis Veldhoen
Geboren: 7 november 1900
Oorspronkelijk adres: Hollanderdijk 3, Huizum
Beroep: machinist, N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: 21, Warga
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Sjoukema

Overige opmerkingen Achterkant beroep: machinist
Achterkant naam werkgever: N.S.