Naam: Lambert van Dijken
Geboren: 26 januari 1905
Oorspronkelijk adres: Marnixstraat 104, Leeuwarden
Beroep: keurmeester Prov. Keuringsdienst
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Groningerstraatweg 17 rood, Lekkum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: J. Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: keurmeester Prov. Keuringsdienst