Naam: Jurjen Bekkema
Geboren: 5 april 1899
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 169, Drachten
Beroep: Koopman, Jurjen Bekkema Noorderdwarsvaart 169
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Freerk Veenstra, Gerritswyk 2, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten