Naam: Johannes M. Boley
Geboren: 15 januari 1914, Duisburg
Oorspronkelijk adres: Trouringhstraat 24 I, Amsterdam
Religie: Rooms-Katholiek
Beroep: Adjunct Commies dir. Belastingen
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Oudeweg 45, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ontving steun t/m April '45 f. 60 per maand Kan voorlopig niet terug naar eerdere woning
krijgsgevangene (Inspectie Drachten 26-05-'44) Bijzonderheden: voorlopig niet terug