Naam: Johannes Barens
Geboren: 4 september 1910
Oorspronkelijk adres: Papaverstraat 37, Leeuwarden
Beroep: Drogist
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: 9, Hogebeintum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres : K.B. Miedema Hegebeintum 9.
Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 1 mei 1945.

Werkzaam geweest als drogist
ondergedoken wegens illegaal werk
valsch P.B.
Achterkant beroep: Drogist