Naam: Jansje Asser
Geboren: 19 juli 1884, Amsterdam
Oorspronkelijk adres: Rijnstraat 199 I, Amsterdam
Religie: Overig
Beroep: zonder
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Ds V.L. van Apeldoorn, A 44, Boornbergum
LO-district: Drachten
Verzorger: J.L. van Apeldoorn, Boornbergum, A 44

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Echtgenoot A.Pinheiro zat ook ondergedoken