Naam: Jan Wagenaar
Geboren: 6 september 1912
Oorspronkelijk adres: Vancouverstraat 23, Amsterdam
Beroep: boekhandelaar
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Willem Sprengerstraat 78
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bijlsma

Overige opmerkingen Achterkant beroep: boekhandelaar