Naam: Jan Boonstra
Geboren: 9 februari 1913
Oorspronkelijk adres: Warmoezenierstraat 23, Leeuwarden
Beroep: Bakker
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Warmoezenierstraat 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Bakker