Naam: Jacob Machiel Velleman
Geboren: 26 december 1907
Oorspronkelijk adres: Kloosterstraat 12, Sneek
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Winsemiusstraat 12, Sneek
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: J. Lever
Ondergebracht door: S. Velleman

Overige opmerkingen Bijzonderheden: ouders:vader overleden,moeder in leven
Fin.ondersteund: laatste 2 maanden door groep Lever
Pb en foto aanwezig