Naam: Isac Anholt
Geboren: 10 augustus 1878, Zwolle
Oorspronkelijk adres: Scheldestraat 34 II, Amsterdam
Beroep: Particulier
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: R. Kuiken, Noordkade, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Laatst uitgereikte bonkaart: Noodkaart IV A Alle bezittingen zijn verloren op een weinig na. Kunnen na de oorlog niet meer over woning beschikken. Ontving van een onbekende steun over de maanden Juni en Juli '44 n.l. f. 180,- per maand.