Naam: Hyltje van der Berg
Geboren: 20 oktober 1911
Oorspronkelijk adres: Kwekerijstraat 13, Leeuwarden
Beroep: Spoorwegman
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: staking
Duikadres: Van Ostadestraat 53, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Kreeft

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als spoorwegman.
Ondergedoken vanwege de staking.
Achterkant beroep: Spoorwegman