Naam: Hille Bosma
Geboren: 3 oktober 1908
Oorspronkelijk adres: Bagijnestraat 34, Leeuwarden
Beroep: grossier in haring
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Tramweg 277
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: grossier in haring