Naam: Hille Bijlsma
Geboren: 27 oktober 1911
Oorspronkelijk adres: Houtstraat 56, Leeuwarden
Beroep: Agent chem. wasserij
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: J. Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken: Tietjerksteradeel wegens kr.gev.schap, A.I. en illegaal werk.
Achterkant beroep: Agent chem. wasserij