Naam: Hidde Bakker
Geboren: 28 oktober 1881, Luinjeberd
Oorspronkelijk adres: Van Haersmasingel 15, Drachten
Beroep: conducteur, N.T.M.
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: B. Sietsma, Opeinde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Gedurende onderduik werd salaris doorbetaald. Vijand heeft geen beslag gelegd op zijn bezittingen. Kan na oorlog weer over zijn woning beschikken