Naam: Hendrik Bakker
Geboren: 8 december 1902
Oorspronkelijk adres: Kanaalstraat 62, IJmuiden
Beroep: Kappersbediende, L. v. Foeken Houtlaan 4
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Kerkstraat 11, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: woonplaats en onderduikadres aangepast? Is in bezit van een oude en nieuwe stamkaart. Ben 5 weken in de Smilde geweest; 3 a 4 weken kostgeld zelf betaald en later weer van de gemeente Smallingerland gekregen langs evacuatie.