Naam: Helena de Vries
Geboren: 12 oktober 1892
Partner: Jacob Markus
Oorspronkelijk adres: Uithoornstraat 6, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Tj. de Jong, 72, Nijland
LO-district: Sneek
Ondergebracht door: B. Speerstra

Overige opmerkingen Bijzonderheden: In rayon gebracht op eigen gelegenheid

Gezinsverband is hersteld