Naam: Helena Bieks
Geboren: 11 oktober 1908
Partner: Frits Tauber
Oorspronkelijk adres: Mariënburg 70, Nijmegen
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: K. Jansma, 78, Echten
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Ondergebracht door: Fedde Kalsbeek, Fedde Kalsbeek