Naam: Hartog Beem
Geboren: 13 december 1892
Partner: Betje Kannewasser
Oorspronkelijk adres: Willem Lodewijkstraat 129, Leeuwarden
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: G. v.d. Meer, C 137, Joure
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Boonstra-Wiersma
Ondergebracht door: Sj. Wiersma

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Bijzonderheden: Is 25-4-45 weer naar Leeuwarden vertrokken