Naam: Harmen de Vries
Geboren: 11 januari 1901
Oorspronkelijk adres: Pieter de Hooghstraat 38, Leeuwarden
Beroep: ambtenaar, NS
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: staking
Duikadres: Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Sjoukema

Overige opmerkingen Achterkant beroep: ambtenaar
Achterkant naam werkgever: NS