Naam: Harmen Bakker
Geboren: 15 september 1896, Offingawier Wymbritseradeel
Oorspronkelijk adres: Meeuwweg 3, Drachten
Beroep: Veehouder
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Meeuwweg 3, Drachten
LO-district: Drachten