Naam: Hans Bazin
Geboren: 31 december 1891, Drachten
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 205, Drachten
Beroep: Wegwerker, N.T.M.
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Noorderdwarsvaart 205, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: BP: beroep is veranderd. No. PB: S51. N 000071.