Naam: Gjalt van der Zee
Geboren: 17 april 1901, Garijp
Oorspronkelijk adres: Hid Heroplantsoen 10, Bolsward
Beroep: Architect
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Stationsweg 35, Drachten
LO-district: Drachten