Naam: Gerrit Bennink
Geboren: 24 augustus 1894
Oorspronkelijk adres: Station NS No. 416, Wirdum
Beroep: Lijn.assistent N.S., N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: J. de Jong, Wijtgaard
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: S. v.d. Wey

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als lijn.assistent N.S.
Ondergdoken wegens spoorwegstaking.
Gewijzigd PB.
Achterkant beroep: Lijn.assistent N.S.
Achterkant naam werkgever: N.S.